MONDIAAL

Mondiaal Maastricht is een kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s of Global Goals), Wereldburgerschap en Klimaat. De vraagstukken waar onze samenleving voor staat, transitie naar een duurzame samenleving, aanpak klimaat crisis en versterken democratie en burgerschap, zijn urgent, complex, en staan wereldwijd op de agenda.

De SDG’s verenigen economische, sociale en ecologische doelstellingen. Wij geloven dat deze opgaven pas kunnen worden aangepakt als er lokaal bewustzijn en draagvlak wordt gecreëerd in de stad én als er sprake is van nauwe samenwerking tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven.

Voor de meeste Maastrichtenaren zijn deze onderwerpen echter nog een ver-van-mijn-bed-show en weten relevante partijen elkaar onvoldoende te vinden. Dit is waar Mondiaal Maastricht sterk in is.

Onze organisatie zorgt voor de vertaalslag die nodig is om complexe mondiale uitdagingen, en met name de Global Goals, te laten landen op lokaal niveau. We bouwen bruggen naar burgers toe én tussen maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, gemeente en bedrijven. Ons doel is om mensen en organisaties in staat te stellen mee te doen of zelf actie te ondernemen.

OUR PARTNERS

CNME

Her vil vi belyse Push marketing vs. Pull marketing og forhåbentlig skabe forståelse for de to begreber. Den egentlige betydning af Pull Marketing og Push Marketing debatteres en del, da folk i mange tilfælde har forskellige opfattelser af de to strategier.

Gemeente Maastricht

Her vil vi belyse Push marketing vs. Pull marketing og forhåbentlig skabe forståelse for de to begreber. Den egentlige betydning af Pull Marketing og Push Marketing debatteres en del, da folk i mange tilfælde har forskellige opfattelser af de to strategier.

Maastricht University

Her vil vi belyse Push marketing vs. Pull marketing og forhåbentlig skabe forståelse for de to begreber. Den egentlige betydning af Pull Marketing og Push Marketing debatteres en del, da folk i mange tilfælde har forskellige opfattelser af de to strategier.

Word partner

We geloven in de kracht van samenwerking. Sluit je aan bij Act for Global Goals Coalitie en draag bij aan een betere toekomst!

Sluit je aan