17 DOELEN

De Sustainable Development Goals (SDG’s), ook bekend als de Global Goals, zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als een universele oproep tot actie voor de ontwikkeling van een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. De 17 werelddoelen pakken mondiale uitdagingen aan op een samenhangende en inclusieve manier, zoals het uitbannen van armoede, ongelijkheid, aanpak van de klimaatcrisis, verlies van biodiversiteit, welvaart en vrede en gerechtigheid. Om niemand achter te laten is het belangrijk dat we in 2030 alle Global Goals en alle onderliggende doelstellingen behalen.

Leer meer

THE 17 GOALS

In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. 

Learn more

MIDDELEN

Global Goals bronnen

“Om de doelen te bereiken, moet iedereen zijn steentje bijdragen: regeringen, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en mensen zoals jij.” – De Verenigde Naties

We zouden je graag aan onze zijde hebben, lokaal handelen en globaal denken voor een betere toekomst. Hier zijn enkele bronnen om je te helpen.

BRONNEN

SDG NEDERLAND RAPPORT

Hoe doet Nederland het met het behalen van de SDG’s? Het vierde Nederlandse SDG-rapport is een belangrijke leidraad om te weten wat er op nationaal niveau gebeurt.


MONITOR BREDE WELVAART

Op weg naar een strategie om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de Europese Unie te bereiken. Bevat de SDG-index en dashboards voor EU en lidstaten.


EU SDG REPORT

Het Sustainable Development Report 2020 presenteert de SDG Index en Dashboards voor alle VN-lidstaten. De dashboards tonen de prestaties van landen per SDG.


GLOBAL GOALS

Alle informatie die je nodig hebt om met behulp van de SDG’s een betere wereld te creëren: armoede beëindigen, ongelijkheid bestrijden en klimaatverandering aanpakken.


WAAR STAAT JE GEMEENTE

Dit dashboard vertaalt de Global Goals naar het niveau van de lokale overheid. Aan hand van de actuele stand van zaken kunnen gemeenten en inwoners actie ondernemen.


KNOWLEDGE HUB

De IISD SDG Knowledge Hub is een online bron voor nieuws en commentaar over de uitvoering van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, inclusief alle 17 SDG’s


SDG INDEX

Dit rapport presenteert de SDG Index en Dashboards voor alle VN-lidstaten en kadert de implementatie van de SDG’s in termen van zes brede transformaties.


UNSDN

Met onze holistische aanpak implementeren we de SDG’s en het klimaatakkoord van Parijs door middel van onderwijs, onderzoek, beleidsanalyse en samenwerking.


YOUTH LEADERS

De Young Leaders for the SDGs zijn 17 wereldburgers die door de VN zijn erkend voor hun leiderschap en hun inspanningen om de Global Goals te bereiken.